حوزه فعالیت شرکت

شركت توسعه کشاورزی سینا با ماهیت یک هلدینگ به عنوان نماینده حوزه كشاورزي و منابع طبيعی جهاددانشگاهی در تمامی حوزه های اصلی کشاوزی از جمله گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی، بذور هیبرید صیفی و سبزی، تولید آفتکشهای طبیعی ، تولید داروهای دامی با منشا طبیعی، تولید قارچهای خوراکی و دارویی، فراوری مواد غذایی، اصلاح و پرورش دامهای سبک و سنگین، آبزی پروری و شیلاتی، فعالیتهای آبخیزداری و محیط زیست طبیعی فعالیت می کند.نظرات ارسال شده
علیرضا مرادی

1400/06/13   01:57لیسنتبمسشبملب.سیشذ بیتنس.شذ ب.یش

ارسال نظر جدید
Captcha