بستر طیور

در مزارع پرورش طیور از بسترهای گوناگونی استفاده می شود که باعث جدا شدن پرنده از کف سالن و جلوگیری از خیس شدن آن می‌شود. نوع بستر و چگونگی مدیریت سالن از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد و به ویژه سلامت پا و کیفیت لاشه طیور هستند. علاوه براین، تراکم پرنده در واحد سطح، میزان اتلاف آب از آبخوری ها و اتصالات موجود در سالن نیز از عوامل مؤثر بر کیفیت بستر می‌باشند. کمیت و کیفیت خوراک مصرفی از لحاظ میزان فیبر، پروتئین خام و املاح موجود در آن علاوه بر کیفیت آب مصرفی پرندگان نیز ارتباط مستقیمی با میزان مصرف و در نهایت دفع آب دارند. بنابر این با توجه به هدف ما از بیان مطالب کاربردی مورد نیاز پرورش دهندگان، در مقاله حاضر به طور اختصار به بیان اهمیت مدیریت بستر و برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آن به همراه مشکلات و معضلات بالا بودن بیش از حد رطوبت بستر طیور خواهیم پرداخت.
یک بستر مناسب باید قابلیت جذب بالایی برای رطوبت دفعی پرنده از طریق مدفوع و حتی رطوبت محیط داشته باشد. رطوبت مناسب پیشنهاد شده برای بستر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. در صورتی که رطوبت بستر از ۲۵ درصد تجاوز کند، آن را بستر خیس می‌نامند.

 

مشکلات بستر خیس
۱-ابتلا به عارضه کوکسیدیوز
بستر خیس محل مناسبی برای رشد تک یاخته‌ایی به نام ایمریا به خصوصایمریا تنلا است. این تک یاخته بسته به گونه آن باعث ایجاد جراحت و در نهایت خونریزی در بخش های مختلف دیواره روده کوچک و همچنین روده کور شده و پرنده را دچار عارضه ایی به نام کوکسیدیوز خواهد کرد.  دفع مدفوع شکلاتی رنگ و بروز اسهال خونی از علایم ابتلای پرنده به عارضه کوکسیدیوز می باشند. البته کاهش مصرف خوراک، ضعف و بی حالی، ژولیدگی پرها و در نهایت کم خونی و افزایش مرگ و میر در گله نیز از دیگر علایم و نشانه‌های ابتلا به کوکسیدیوز می باشند.

 

۲-افزایش غلظت گاز آمونیاک در سالن
در صورتی که میزان رطوبت بستر از ۲۵ درصد تجاوز نماید، باکتری هایی که قابلیت تجزیه اسید اوریک دفع شده توسط پرنده را دارند فعال شده، فرایند تخمیر مواد سریعتر شده و گاز آمونیاک بیشتری از بستر متصاعد می شود. در این حالت اگرچه غلظت کشنده گاز آمونیاک در سالن ۵۰۰ppm  مشخص شده است ولی غلظت حد مجاز آن برای سالن های پرورش جوجه ۲۵ppm می باشد. بدین ترتیب مشخص شده درصورتی که تراکم این گاز در سالن به ۱۷۰ppm برسد موجب تورم قرنیه و ملتحمه چشم خواهد شد. از طرف دیگر در غلظت های کمتر از این حد نیز وجود گاز آمونیاک با از بین بردن تاژک‌های مجاری تنفسی، ابتلای به عوارض تنفسی را برای پرنده به دنبال خواهد داشت. البته اگر چه بوی آمونیاک موجود در سالن ملاک خوبی برای تشخیص رطوبت بستر و همچنین تهویه سالن می باشد ولی بایستی متذکر شد عوارض زیان بار گاز آمونیاک برای جوجه ها بسیار زودتر از زمانی که برای دستگاه بویایی انسان قابل تشخیص است، شروع می‌گردد.

 

۳- سوختگی بالشتک پا و سینه
افزایش رطوبت بستر علاوه بر افزایش غلظت گاز آمونیاک و افزایش pH بستر و همچنین ابتلای پرنده به عفونت‌های روده‌ایی و انگلی به ویژه کوکسیدیوز می تواند سبب بروز سوختگی و عفونت کف پا سوختگی مفصل خرگوشی و لخت شدن و سوختگی سینه و متعاقبا کاهش کیفیت لاشه شود.

 

برخی عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کیفیت بستر
در شرایط عادی طیور به طور متوسط روزانه ۱۲ تا ۱۶ بار مدفوع نسبتا نیمه جامدی را دفع می کنند. عمده ترین بخش مدفوع، بقایای غیر قابل هضم غذای خورده شده می باشد. بنابراین نوع و اجزای تشکیل دهنده جیره غذایی بر روی ترکیبات مدفوع و همچنین میزان رطوبت مواد دفعی و در نهایت رطوبت بستر موثر می باشند. علاوه بر کیفیت آب مصرفی روزانه طیور، میزان املاح و مواد معدنی، پروتئین و چربی جیره غذایی نیز برخی از عوامل تغذیه‌ای موثر بر خیسی بستر می باشند.
میزان پروتئین جیره غذایی: عامل دیگر بسیار مهم و مؤثر بر رطوبت بستر میزان پروتئین خوراک است. بالا بودن بیش از حد پروتئین جیره غذایی به دلیل افزایش غلظت متابولیت‌های حد واسط حاصل از تجزیه پروتئین مازاد و افزایش نیاز بدن به آب جهت دفع آنها باعث افزایش مصرف و دفع آب توسط جوجه ها خواهد شد.
میزان چربی جیره: مقدار، نوع و کیفیت روغن مورد استفاده در جیره غذایی می تواند بر خیسی بستر تاثیرگذار باشد. دفع سطوح بالای چربی همراه با مدفوع نیز می تواند به طور مستقیم با افزایش رطوبت مدفوع و به طور غیر مستقیم با کاهش ظرفیت جذب آب بستر مرتبط بوده و بدین ترتیب برکیفیت بستر تاثیر گذار باشد.

غلظت مواد معدنی جیره غذایی: از عوامل تغذیه ای که ممکن است میزان رطوبت مدفوع و متعاقب آن وضعیت بستر را تحت تاثیر قرار دهند می توان به میزان املاح و مواد معدنی موجود در خوراک، به ویژه مقادیر سدیم، کلر و پتاسیم آن اشاره کرد. برای مثال اگر غلظت سدیم جیره غذایی بیش از ۲/۰ تا ۲۵/۰ درصد باشد، مقدار آب مصرفی و متعاقبا میزان آب دفعی افزایش یافته و در نتیجه بستر مرطوب تر خواهد شد. البته همان گونه که در جدول ۲ ملاحظه می‌گردد، در این گونه مواقع علاوه بر میزان املاح جیره غذایی، نوع آبخوری مورد استفاده در سالن نیز می‌تواند از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر رطوبت بستر و کیفیت آن باشد به طوری که همراه با افزایش غلظت نمک خوراک میزان رطوبت بستر در زمان استفاده از آبخوری های آویز به میزان چشمگیری بالاتر از زمان استفاده از آبخوری های قطره ای یا نیپل بوده است.